Najnowsze publikacje członków PBTO

 

Zielinski Iliada

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Zieliński

"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

ISBN: 978-83-229-3357-2

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 560

 

 

"Autor postanowił zweryfikować tradycyjny wizerunek epiki cyklicznej, ustalić, czy i w jakim stopniu Iliadaodbiega od tradycji, zbadać jej, kwestionowaną przez niektórych badaczy, oralność, a co najważniejsze, w centrum badań postawił nie epicką formułę językową, jak to się czyni powszechnie, lecz schemat fabularny. Wynikiem badań ma być ustalenie, w jakim stopniuIliada, przy wszystkich opisanych różnicach, stanowi jednak ogniwo tradycji oralnej. Zgodnie z długą już tradycją badawczą wszystkie obserwacje są konfrontowane z badaniami nad cyklami w innych kulturach, głównie południowosłowiańskimi, ale także sanskryckimi czy skandynawskimi".

 

Z recenzji prof. dr hab. Alicji Szastyńskiej-Siemion

 

zadka pismo A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Zadka

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu

ISBN 978-83-7688-195-9

Wydawca: Zakład Wydawniczy Nomos

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 218

 

Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożyt­niczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko dla starożytników (filologów, archeologów i historyków), lecz także dla osób zajmujących się socjolingwistyką (funkcje pisma w danych społecznościach), psycholingwistyką (sposoby tworzenia znaków pisma, symbole etc.) oraz antropologią kulturową. Zaletą tej książki jest niezwykła kondensacja treści, stosunkowo niewielka objętość przy ogromnym nasyceniu treści literaturą przedmiotu, oraz zamieszczone tabele i ilustracje, które unaoczniają wywody autorki. Publikacja książki będzie znaczącym zdarzeniem w polskim życiu na­ukowym i zapełni lukę w publikacjach na temat egejskiej epoki brązu.

Z recenzji dra hab. Gościwita Malinowskiego, prof. UWr.