BIBLIOGRAFIA

 

POLSKA

1. Czapliński Przemysław, Literatura ustna, Warszawa 2011. 

2. Godlewski Grzegorz, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

3. Goody Jack, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.

4. Goody Jack, Mit, rytuał i oralność, Warszawa 2012.

5. Halili Rigels, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Warszawa 2012.

6. Havelock Eric, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006.

7. Havelock Eric, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007.

8. Karpowicz A. (red.), Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2012.

9. Lord Albert Bates, Pieśniarz i jego opowieść, Warszawa 2010.

10. Majewski Paweł, Pismo tekst literatura Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europie, Warszawa 2013.

11. Mencwel Andrzej, Sulima Roch, Godlewski Grzegorz (red.), Antropologia słowa, Warszawa 2003.

12. Obirek Stanisław, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga. Warszawa 2010.

13. Ong Walter Jackson, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011.

14. Ong Walter Jackson, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, Warszawa 2010.

 

OBCOJĘZYCZNA

15. Bakker Egbert J., Poetry in Speech: Orality and Homeric Discourse, New York 1997.

16. Bakker Egbert J., Pointing at the Past: From Formula to Performance in Homeric Poetics, Washington 2005.

17. Floey John M., The Theory of Oral Composition: History and Methodology, Bloomington 1988. 

18. Floey John M., How to Read an Oral Poem, Illinois 2002.

19. Floey John M., The Singer of Tales in Performance,  Bloomington 1995.

20. Floey John M., Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic, Bloomington-London 1991.

21. Floey John M., Traditional Oral Epic: The Odyssey, Beowulf, and the Serbo-Croatian Return Song, Berkeley 1993.

22. Nagy Gregory, Poetry as Performance, Cambridge-New York 1996.

23. James A Notopoulos, Mnemosyne in Oral Literature, Lancaster, Penn. 1938.